EU Projects

We are pleased to inform you that our company implements projects co-financed from the European Union grants:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Tytuł projektu: Udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa DrewMar, sezon 2019-2020 Cele projektu: Wzrost konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych Wartość projektu: 492 000,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 281 440,00 zł
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Warmia Mazury
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DREWMAR Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa DREWMAR Wartość projektu: 1 480 872,19 zł Wkład Funduszy Europejskich: 348 941,40 zł
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Warmia Mazury
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa DREWMAR Cele projektu: Internacjonalizacja działalności Wartość projektu: 4 652 882,23 zł Wkład Funduszy Europejskich: 1 259 820,00 zł
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Warmia Mazury
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 4. Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Tytuł projektu: Wykorzystanie OZE na potrzeby firmy DREWMAR Efekty projektu: Zmniejszenie obciążenia dla środowiska, przez redukcję emisji CO2 Wartość projektu: 480 837,75 zł Wkład Funduszy Europejskich: 332 286,25 zł
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Warmia Mazury
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego w przedsiębiorstwie DREWMAR Efekty projektu: Zmniejszenie obciążenia dla środowiska, przez redukcję emisji CO2 Wartość projektu: 4 932 300,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 2 099 700,00 zł
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Warmia Mazury
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego